1 month ago

Obwieszczenie – kursy z autoprezentacji

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia sprzedażowe

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://biznesowesymulacje.wo read more...

1 month ago

Ołoszenie – warsztaty z promocji

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z turystyki

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://gryszkoleniowe.wordpress.c read more...

1 month ago

Zaproszenie – treningi z public relations

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

1 month ago

Anons informacyjny – kursy z zarządzania

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

2 months ago

Ołoszenie – szkolenia z kreatywności

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...